Zapewniamy
 • Wysoką jakość usług
 • Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne
 • Profesjonalizm
 • Solidną i kompleksową obsługę
 • Indywidualne podejście do każdego klienta
Ciekawostki
 • Praktycznie na terenie każdej strefy ekonomicznej w Polsce pracują modernizowane przez nas maszyny.dalej 
 • Oprócz oferowanego zakresu usług zajmujemy się również produkcją oraz sprzedażą inteligentnych liczników energetycznych.dalej 
 • Z chęcią angażujemy się do trudnych zagadnień i wyzwań, których inni nawet się nie podejmują.dalej 

OCENA ZGODNOŚCI MASZYN CELEM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZASADNICZYCH

Strona główna » OCENA ZGODNOŚCI MASZYN » OCENA ZGODNOŚCI MASZYN CELEM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZASADNICZYCH

wielkość tekstu: A | A | A

PODSTAWA PRAWNA


Wymagania zasadnicze zostały zawarte w rozporządzeniu  Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późniejszymi zmianami), wdrażającym do prawa Polskiego dyrektywę 2006/42/WE


Celem przeprowadzenia oceny zgodności jest ustalenie czy badany obiekt spełnia wymagania dyrektyw nowego podejścia, co jest konieczne do oznaczenia obiektu znakiem CE i wystawieniem deklaracji zgodności WE.

 


Wymagania zasadnicze określone w dyrektywie maszynowej dotyczą wszystkich maszyn po raz pierwszy wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku po 1 maja 2004 r. Dotyczą zatem wszystkich maszyn nowych wyprodukowanych w krajach unijnych (wyprodukowanych seryjnie jak też jednostkowo, w tym maszyn łączonych w linie produkcyjne oraz maszyn tworzonych na własny użytek "samoróbek").

 


Ocenę zgodności pod kątem spełnienia wymagań zasadniczych należy przeprowadzić dla:

 • maszyny wyprodukowanej po 1.05.2004 r i wprowadzonej do użytkowania na terenie Polski
 • nowo wybudowanych maszyny
 • maszyn, w których dokonano „głębokiej modyfikacji” (zmiany w systemie bezpieczeństwa maszyny, zmiana przeznaczenia, automatyzacja procesu, znaczne zmiany w układach automatyki oraz sterowaniu maszyny, itp.)
 • maszyn połączonych w zespoły tworząc linie zespolone
 • maszyn importowanych z poza UE

 


PROCEDURA PRZEPROWADZANIA OCENY ZGODNOŚCI DO WYMAGAŃ ZASADNICZYCH:

 1. Audyt u klienta, w celu oceny wizualnej i oględzin maszyny, prób i testów poprawności działania zastosowanych środków bezpieczeństwa w maszynie.
 2. Wywiad mający na celu zapoznanie procesu technologicznego urządzenia oraz zasady działania maszyny, aby zaproponowane przez nas rozwiązania w postaci odpowiednich środków technicznych, nie utrudniały pracy operatorom a jednocześnie zapewniały jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.
 3. Po audycie u klienta, zespół audytujący przeprowadza analizę w oparciu o dyrektywy nowego podejścia oraz normy zharmonizowane. Wyniki niniejszych analiz zostają przekazane dla klienta w postaci raportu z oceny zgodności do wymagań zasadniczych. 

 

Raport z oceny zgodności do wymagań zasadniczych zawiera:

 • informacje w jakim stopniu maszyna spełnia wymagania prawne
 • szczegółowe analizy zagrożeń 
 • ocenę ryzyka
 • wskazanie niezgodności z wymaganiami prawnymi 
 • propozycje doboru właściwych środków ochronnych
 • sugestie, które dodatkowo mogą zwiększyć bezpieczeństwo lub usprawnić działanie maszyn


Po przesłaniu raportu zapewniamy nieodpłatne konsultacje i pomoc zdalną w realizacji zaleceń. Oferujemy również wykonanie koniecznych modyfikacji po akceptacji osobnej wyceny, harmonogramu i koncepcji projektowej przez klienta.

 

Ponadto, na życzenie klienta zapewniamy również wsparcie podczas przygotowania deklaracji zgodności lub wykonujemy projekt deklaracji zgodności WE, zgodny z wymaganiami załącznika II wg  dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, która potwierdza spełnienie wymagań zasadniczych.

 

 

 

MST sp. z o.o.
ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 602489785
e-mail: biuro@m-s-t.pl

 • 20130809_201614
 • 20130809_201550
 • 20130809_201521
 • 20130809_201446
 • 20130809_201418
M-S-T to firma specjalizująca się w branży doradczej, projektowej i wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa maszyn, badania dobiegometryczne, badania wytrzymałościowe, ocena zgodności, instrukcje energetyczne
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna