Zapewniamy
 • profesjonalizm
 • solidność
 • terminowość
 • podejście
 • jakość
Ciekawostki
 • Obecnie w Polsce pracujemy z flagowymi firmami globalnymi z branży motoryzacyjnej, przemysłu drzewnego, przemysłu spożywczego i wielu innych. Praktycznie na terenie każdej strefy ekonomicznej w Polsce pracują modernizowane przez nas maszyny.dalej 

OCENA MASZYN DO WYMAGAŃ MINIMALNYCH

Strona główna » OCENA ZGODNOŚCI MASZYN » OCENA MASZYN DO WYMAGAŃ MINIMALNYCH

wielkość tekstu: A | A | A

  Zagadnienie bezpieczeństwa maszyn powinno w każdej firmie znajdować się na pierwszym miejscu ponieważ powiązane jest ono również z bezpośrednim bezpieczeństwem pracowników. Poprzez zapewnianie bezpieczeństwa maszyn oferujemy ocenę zgodności maszyn z wymaganiami minimalnymi pod kątem norm zharmonizowanych, podczas której sprawdzamy poprawność zastosowanych zabezpieczeń, weryfikujemy posiadaną przez klienta dokumentację, a następnie sporządzamy raport z szczegółowym opisem wszystkich nieprawidłowości w maszynie aby pracodawca mógł dostosować swoje maszyny.

    Wymagania minimalne zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami), wdrażającym do prawa Polskiego dyrektywę narzędziową 2009/104/WE.
- Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE wprowadzona przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn podczas pracy przez pracowników z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2002 r. nr 191, poz. 1596 Dz. U. z 2003 r. nr 178, poz. 174
- Zgodnie z § 34 maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny być, w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r., dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn, określonych w rozdziale 3 niniejszego rozporządzenia tj. w rozdziale dotyczącym minimalnych wymagań dla maszyn.
- W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. wskazano również, jakie minimalne wymagania mają spełniać użytkowane maszyny na stanowiskach pracy, oraz jak powinno wyglądać współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn.

Ponadto, w zależności od dostosowania maszyny do wymagań minimalnych bądź zasadniczych, należy również rozróżnić maszyny pod odpowiednim kątem:
- Maszyny nowe - wyprodukowane lub wprowadzone na rynek po 01.05.2004. Powinny być oznakowane znakiem CE i spełniać wymagania zasadnicze w zakresie bezpieczeństwa maszyn zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Ocena ryzyka maszyn oraz ocena zgodności maszyn z dyrektywą stoi po stronie producentów maszyn.
- Maszyny stare - wprowadzone na rynek UE przed 01.05.2004. Nie wymagają stosowania znaku CE, natomiast powinny być dostosowane do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującą dyrektywą narzędziową 2009/104/WE. Ocena bezpieczeństwa maszyn, oraz analizy ryzyka maszyn stoi po stronie użytkowników maszyn.

ZAKRES USŁUGI: Wykonujemy profesjonalny audyt zakończony raportem z oceny zgodności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  30 października 2002 r.  w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn podczas pracy przez pracowników z późniejszymi zmianami. Na podstawie raportu klient ma pełną świadomość w jakim stopniu maszyna spełnia wymagania prawne.

CEL: Spełnienie wymagań prawnych.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  30 października 2002 r.  w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn podczas pracy przez pracowników  z późniejszymi zmianami.

- Zgodnie z Kodeksem pracy art. 215, art 216, art 217

- Zgodnie z Kodeksem karnym art. 220

 PRZEBIEG AUDYTU:

- po wysłaniu zamówienia klient kompletuje wszelką dostępną dokumentację do maszyny, którą posiada. Dokumenty, które posiada w wersji papierowej skanuje do jednego katalogu i udostępnia wraz z dokumentami elektronicznymi zespołowi audytującemu w dniach audytu lub wcześniej wysyła poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez udostępnienie w chmurze danych,

- użytkownik przygotowuje maszynę/maszyny do audytu

1. Umożliwia jej oględziny podczas pracy operatora w trybie normalnej pracy, podczas przezbrajania i w innych dostępnych trybach

2. Zapewnia do dyspozycji zespołu audytowego operatora

3. Umoźliwia wykonanie testów maszyny, w tym uruchomienia, zatrzymania maszyny w różnych sytuacjach, dokonania prób wywołania błędu podczas sterowania maszyną

4. Udostępnia wgląd w szafę sterowniczą maszyny, a w niektórych sytuacjach udostępnia elektryka lub automatyka dla potrzeb zespołu audytującego.

5. Umożliwia przeprowadzenie rozmów na temat bezpieczeństwa maszyny z operatorem maszyny, osobą kierującą pracownikami obsługującą maszynę, pracownikami utrzymania ruchu, specjalistą BHP

6. Udostępnia zespołowi audytującemu protokoły powypadkowe, których wypadki miały związek z audytowanymi maszynami.

7. Zezwala na demontaż obudów i niektórych elementów, oraz zapewnia do tych czynności obsługę.

DOKUMENTACJA: Raport z oceny z wymaganiami minimalnymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  30 października 2002 r.  w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn podczas pracy przez pracowników  z późniejszymi zmianami.

Raport zawiera informacje w jakim stopniu maszyna/maszyny spełniają wymagania prawne. Raport zawiera informacje w jaki sposób maszyna spełnia wymagania minimalne. W raporcie wskazujemy również niezgodności z wymaganiami prawnymi wraz z propozycjami, które naszym zdaniem w najbardziej korzystny sposób spełnią te wymagania.

Często też wskazujemy kilka sposobów likwidacji niezgodności. Staramy się czasami umieszczać sugestie, które dodatkowo mogą zwiększyć bezpieczeństwo, lub usprawnić działanie maszyn.

Po przesłaniu raportu zapewniamy nieodpłatne konsultacje i pomoc zdalną w realizacji zaleceń, ewentualnie chętnie sami wykonamy wszystkie konieczne modyfikacje po akceptacji osobnej wyceny, harmonogramu i koncepcji projektowej przez klienta.

WERYFIKACJA POWYKONANIU ZALECEŃ: Jest to usługa dodatkowo płatna i ma następujący przebieg:

1. Przygotowanie i wysłanie przez klienta zdjęć i schematów potwierdzających realizację zaleceń z raportu.

2. Ponowny audyt

MST sp. z o.o.
ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 602489785
e-mail: biuro@m-s-t.pl

 • 20130809_201614
 • 20130809_201550
 • 20130809_201521
 • 20130809_201446
 • 20130809_201418
M-S-T to firma specjalizująca się w branży doradczej, projektowej i wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa maszyn.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna