Zapewniamy
 • Wysoką jakość usług
 • Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne
 • Profesjonalizm
 • Solidną i kompleksową obsługę
 • Indywidualne podejście do każdego klienta
Ciekawostki
 • Praktycznie na terenie każdej strefy ekonomicznej w Polsce pracują modernizowane przez nas maszyny.dalej 
 • Oprócz oferowanego zakresu usług zajmujemy się również produkcją oraz sprzedażą inteligentnych liczników energetycznych.dalej 
 • Z chęcią angażujemy się do trudnych zagadnień i wyzwań, których inni nawet się nie podejmują.dalej 

OCENA ZGODNOŚCI MASZYN CELEM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ MINIMALNYCH

Strona główna » OCENA ZGODNOŚCI MASZYN » OCENA ZGODNOŚCI MASZYN CELEM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ MINIMALNYCH

wielkość tekstu: A | A | A

PODSTAWA PRAWNA

Wymagania minimalne zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami), wdrażającym do prawa Polskiego dyrektywę narzędziową 2009/104/WE.

Celem przeprowadzenia oceny zgodności jest ustalenie czy badany obiekt spełnia wymagania minimalne, zgodnie z przepisami regulowanymi rozporządzeniem i dyrektywą narzędziową.

 

 


Ocenę zgodności pod kątem spełnienia wymagań minimalnych należy przeprowadzić dla:

 •  maszyn wyprodukowanych przed 1.05.2004 r i wprowadzonych do użytkowania na terenie Polski

 

 

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA OCENY ZGODNOŚCI DO WYMAGAŃ MINIMALNYCH:

 1. Audyt u klienta, w celu oceny wizualnej i oględzin maszyny, prób i testów poprawności działania zastosowanych środków bezpieczeństwa w maszynie.
 2. Wywiad mający na celu zapoznanie procesu technologicznego urządzenia oraz zasady działania maszyny, aby zaproponowane przez nas rozwiązania w postaci odpowiednich środków technicznych, nie utrudniały pracy operatorom a jednocześnie zapewniały jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.
 3. Po audycie u klienta, zespół audytujący przeprowadza analizę w oparciu o rozporządzenia, dyrektywy oraz normy zharmonizowane. Wyniki niniejszych analiz zostają przekazane dla klienta w postaci raportu z oceny zgodności do wymagań minimalnych.


Raport z oceny zgodności do wymagań minimalnych zawiera:

 • informacje w jakim stopniu maszyna spełnia wymagania prawne 
 • analizy zagrożeń
 • ocenę ryzyka
 • wskazanie niezgodności z wymaganiami prawnymi
 • propozycje doboru właściwych środków ochronnych


Po przesłaniu raportu zapewniamy nieodpłatne konsultacje i pomoc zdalną w realizacji zaleceń. Oferujemy również wykonanie koniecznych modyfikacji po akceptacji osobnej wyceny, harmonogramu i koncepcji projektowej przez klienta.

 

MST sp. z o.o.
ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 602489785
e-mail: biuro@m-s-t.pl

 • 20130809_201614
 • 20130809_201550
 • 20130809_201521
 • 20130809_201446
 • 20130809_201418
M-S-T to firma specjalizująca się w branży doradczej, projektowej i wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa maszyn, badania dobiegometryczne, badania wytrzymałościowe, ocena zgodności, instrukcje energetyczne
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna