Zapewniamy
 • Wysoką jakość usług
 • Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne
 • Profesjonalizm
 • Solidną i kompleksową obsługę
 • Indywidualne podejście do każdego klienta
Ciekawostki
 • Praktycznie na terenie każdej strefy ekonomicznej w Polsce pracują modernizowane przez nas maszyny.dalej 
 • Oprócz oferowanego zakresu usług zajmujemy się również produkcją oraz sprzedażą inteligentnych liczników energetycznych.dalej 
 • Z chęcią angażujemy się do trudnych zagadnień i wyzwań, których inni nawet się nie podejmują.dalej 

OCENA ZGODNOŚCI MASZYN W RAMACH DYREKTYWY ATEX - OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Strona główna » OFERTA » OCENA ZGODNOŚCI MASZYN W RAMACH DYREKTYWY ATEX - OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

wielkość tekstu: A | A | A

PODSTAWA PRAWNA

Unormowania prawne w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników zatrudnionych w miejscach zagrożonych wybuchem określa Dyrektywa 99/92/WE z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników potencjalnie narażonych na ryzyko spowodowane atmosferami wybuchowymi

Polskie przepisy wprowadzające dyrektywę ATEX.

W Polsce wytyczne dyrektywy 99/92/WE wprowadzają Rozporządzenia Ministra Gospodarki:

 • z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 1007 z 2003 r., poz. 1004)

oraz

 • z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

 Zgodnie z dyrektywą 99/92/WE (tzw. ATEX 137 user) od prowadzącego zakład przemysłowy wymaga się, aby:

 1.  Zagwarantował bezpieczeństwo podczas normalnej pracy w zakładzie,
 2.  Zapobiegał tworzeniu się stężeń wybuchowych w zakładzie,
 3.  Zapobiegał powstawaniu efektywnych źródeł zapłonu, zdolnych zainicjować wybuch,
 4.  W najgorszym wypadku - zredukował szkodliwe efekty wybuchu do poziomu, w którym gwarantowane jest zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.W zakresie zagadnień dotyczących dyrektywy ATEX w ramach współpracy oferujemy:

 • Ocena zgodności w zakresie dyrektywy ATEX
 •  Ocena zagrożenia wybuchem
 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem


MST sp. z o.o.
ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 602489785
e-mail: biuro@m-s-t.pl

 • 20130809_201614
 • 20130809_201550
 • 20130809_201521
 • 20130809_201446
 • 20130809_201418
M-S-T to firma specjalizująca się w branży doradczej, projektowej i wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa maszyn, badania dobiegometryczne, badania wytrzymałościowe, ocena zgodności, instrukcje energetyczne
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna