Zapewniamy
 • Wysoką jakość usług
 • Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne
 • Profesjonalizm
 • Solidną i kompleksową obsługę
 • Indywidualne podejście do każdego klienta
Ciekawostki
 • Praktycznie na terenie każdej strefy ekonomicznej w Polsce pracują modernizowane przez nas maszyny.dalej 
 • Oprócz oferowanego zakresu usług zajmujemy się również produkcją oraz sprzedażą inteligentnych liczników energetycznych.dalej 
 • Z chęcią angażujemy się do trudnych zagadnień i wyzwań, których inni nawet się nie podejmują.dalej 

Badania wytrzymałości regałów

Strona główna » BADANIA I POMIARY » Badania wytrzymałości regałów

wielkość tekstu: A | A | A

 

Celem badania jest sprawdzenie parametrów wytrzymałościowych badanej konstrukcji – m.in. oszacowanie i obliczenie nośności regałów, zbadanie stabilności ze względu na funkcję wysokiego składowania oraz ustalenie czy badany obiekt spełnia wymagania bezpieczeństwa oraz nie stwarza zagrożenia w czasie jego użytkowania. Badania są przeprowadzane zgodnie z zharmonizowanymi normami i przepisami.

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Zgodnie art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)- dalej r.o.b.h.p., jest głównym obowiązującym pracodawcę aktem wykonawczym w zakresie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie wymaga między innymi:
  • zapewnienia, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania;
  • wywieszenia czytelnej informacji o dopuszczalnym obciążeniu urządzeń przeznaczonych do składowania;
  • odpowiedniej wytrzymałości regałów;
  • odpowiedniej stabilności konstrukcji regałów;
  • zabezpieczenia przed wywróceniem się regałów;
  • zapewnienia właściwych odstępów między regałami.
 • Regały magazynowe powinny spełniać wymagania określone w następujących normach:
  • PN-88/M78320 - Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Nazwy, określenia, podział i symbole.
  • PN-88/M78321 - Regały magazynowe wolnostojące. Wymagania i badania.
  • PN-88/M78322 - Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Parametry podstawowe.
  • PN-EN 15512:2011 Stalowe statyczne systemy składowania -- Regały paletowe o zmiennej konfiguracji -- Zasady projektowania konstrukcji

 

Podsumowując powyższe wymagania prawne, przed dopuszczeniem do obsługi magazynu pracodawca powinien mieć pewność, że regały magazynowe nie stanowią zagrożenia przy użytkowaniu zgodnym z ich przeznaczeniem. Każdy regał powinien posiadać dokumentacje zawierającą dane o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów, zaświadczenie o wynikach badań, instrukcję montażu i użytkowania regału. 

 

W ramach współpracy oferujemy: 

 • Wykonanie badań regałów, w celu określenia ich parametrów wytrzymałościowych (maksymalne dopuszczalne obciążenie regału, ocena stateczności, ocena doboru materiałów, ocena montażu, itd.)
 • Protokół z badań wytrzymałościowych regałów z zaświadczeniem o wynikach przeprowadzonych badań
 • Instrukcja obsługi regałów magazynowych

 

MST sp. z o.o.
ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 602489785
e-mail: biuro@m-s-t.pl

 • 20130809_201614
 • 20130809_201550
 • 20130809_201521
 • 20130809_201446
 • 20130809_201418
M-S-T to firma specjalizująca się w branży doradczej, projektowej i wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa maszyn, badania dobiegometryczne, badania wytrzymałościowe, ocena zgodności, instrukcje energetyczne
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna