Zapewniamy
 • Wysoką jakość usług
 • Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne
 • Profesjonalizm
 • Solidną i kompleksową obsługę
 • Indywidualne podejście do każdego klienta
Ciekawostki
 • Praktycznie na terenie każdej strefy ekonomicznej w Polsce pracują modernizowane przez nas maszyny.dalej 
 • Oprócz oferowanego zakresu usług zajmujemy się również produkcją oraz sprzedażą inteligentnych liczników energetycznych.dalej 
 • Z chęcią angażujemy się do trudnych zagadnień i wyzwań, których inni nawet się nie podejmują.dalej 

Tagi

Strona główna » Tagi

wielkość tekstu: A | A | A

 • Termin wejścia w życie rozporządzenia Ministra Energii ws. ... Początkowo ostatecznym terminem był dzień 28 marzec 2020 roku, jednak ze względu na zagrożenie wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. termin ten został przesunięty o 6 miesięcy tj. do dnia 28 sierpnia 2020 roku. Przypominamy, że ... dodano: 21 września 2020 czytano: 952 razy dalej 
 • Mocowanie regałów magazynowych (mocowanie stóp regałów do ... Mocowanie regałów do posadzki, jest na równi ważnym elementem jak i odkształcenie belek i słupów, gdyż decyduje o stabilności konstrukcji, a uszkodzenia regałów dość często wynikają z nieprawidłowego mocowania. W normie „Zastosowania i utrzymania urządzeń do składowania” w rozdziale dotyczącym składania i montażu regałów pisze, że ... dodano: 21 września 2020 czytano: 2380 razy dalej 
 • Praca w biurze w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 Wytyczne dotyczące organizacji pracy w biurach w trakcie epidemii COVID-19. Stworzenie odpowiedniego środowiska pracy: - regularną dezynfekcję powierzchni wspólnych, - częstą dezynfekcję pomieszczeń socjalnych,  - częste wietrzenie powierzchni biurowych, - umieszczanie instrukcji mycia rąk, - używanie jednorazowych sztućców lub mycie naczyń w zmywarkach w ... dodano: 14 września 2020 czytano: 917 razy dalej 
 • O FIRMIE Firma MICHNIEWSKI SAFETY TECHNOLOGY Sp. z o. o. od ponad 20 lat zajmuje się doradztwem w zakresie zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa w polskich oraz zagranicznych parkach maszynowych. Obecnie producenci, importerzy oraz finalni użytkownicy maszyn, linii produkcyjnych,  instalacji oraz szeregu urządzeń muszą stosować się do wymagań zawartych w dyrektywach, normach zharmonizowanych oraz rozporządzeniach i przepisach krajowych. Dzięki kompleksowym usługom od ... dodano: 14 września 2020 czytano: 6127 razy dalej 
 • Pomiary elektryczne Dokonujemy pomiaru napięcia za pomocą detektora napięcia oraz wskaźnika zgodności faz. Próbnik napięcia pozwala zarówno na szybką weryfikację obecności napięcia AC na każdym typie instalacji elektrycznej (gniazdka, przewody, bezpieczniki, tablice rozdzielcze, etc.) poprzez bezpośredni kontakt lub bez kontaktu a także do wykonywania wskazania kolejności faz oraz testu zgodności trójfazowych instalacji, detektor ten potrafi wykazać nawet czy pojedynczy element ... dodano: 14 września 2020 czytano: 2797 razy dalej 
 • OFERTA W ramach współpracy oferujemy: Audyty bezpieczeństwa maszyn, linii produkcyjnych (zespołu maszyn) i urządzeń; Sporządzenie kompletnej dokumentacji pozwalającej na oznakowanie maszyny znakiem CE i wystawienie Deklaracji zgodności WE, w tym: raporty z oceny zgodności ocena ryzyka dla maszyn instrukcje obsługi dla użytkownika instrukcje stanowiskowe schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne Weryfikacja poprawności posiadanej dokumentacji ... dodano: 14 września 2020 czytano: 5140 razy dalej 
 • Badania dobiegometryczne - pomiary dobiegu   Pomiar dobiegu – jest to pomiar mający na celu weryfikację czasu reakcji wyposażenia ochronnego zabezpieczającego dostęp do niebezpiecznej strefy maszyny. Pomiar ten należy wykonać w szczególności dla urządzeń bezpieczeństwa generujących sygnał zatrzymania maszyny w przypadku wtargnięcia w chroniony obszar.          PODSTAWA PRAWNA W polskim prawie i normach jest wiele przepisów wskazujących na konieczność ... dodano: 14 września 2020 czytano: 3744 razy dalej 
 • Pomiar nieszczelności instalacji gazowych Najnowsza ultradźwiękowa technologia detekcji nieszczelności wspomagana kamerą umożliwia łatwą, szybką i efektywną lokalizację wycieków. Nie ma znaczenia jaki gaz znajduje się w instalacji. Możemy wykrywać wycieki sprężonego powietrza, azotu, helu, argonu, tlenu, mieszanek spawalniczych acetylenu, gazu ziemnego (metanu), gazu płynnego (propanu-butanu), freonów, czynników chłodniczych i każdego innego gazu będącego pod ciśnieniem (także pary). Działa ... dodano: 14 września 2020 czytano: 2641 razy dalej 
 • OCENA ZGODNOŚCI MASZYN Dyrektywy Unii Europejskiej (w kontekście urządzeń i maszyn) są aktami prawa Unii Europejskiej, wprowadzonymi do użytku odpowiednimi rozporządzeniami ministra gospodarki. Państwa członkowskie zobligowane są do wprowadzenia (implementacji) określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie, pożądanego stanu rzeczy. Zakres zastosowania określonych dyrektyw (czyli podleganie danego urządzenia pod dyrektywę) określa się na podstawie ... dodano: 14 września 2020 czytano: 3818 razy dalej 
 • BEZPIECZEŃSTWO MASZYN - OPRACOWANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PODSTAWA PRAWNA Zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz punktem 1.7.4. Instrukcja: Wszystkie maszyny muszą być zaopatrzone w instrukcje sporządzone w oficjalnym języku lub językach wspólnotowych Państwa Członkowskiego, w którym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku. Ponadto, również zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz punktem 1.7.4.2. „Treść instrukcji” - każda instrukcja obsługi musi zawierać ... dodano: 14 września 2020 czytano: 2891 razy dalej 
 • Badania wytrzymałości regałów   Celem badania jest sprawdzenie parametrów wytrzymałościowych badanej konstrukcji – m.in. oszacowanie i obliczenie nośności regałów, zbadanie stabilności ze względu na funkcję wysokiego składowania oraz ustalenie czy badany obiekt spełnia wymagania bezpieczeństwa oraz nie stwarza zagrożenia w czasie jego użytkowania. Badania są przeprowadzane zgodnie z zharmonizowanymi normami i przepisami.       PODSTAWA PRAWNA Zgodnie ... dodano: 14 września 2020 czytano: 5939 razy dalej 
 • MODERNIZACJA ORAZ DOSTOSOWANIE FIZYCZNE MASZYN Firma MICHNIEWSKI SAFETY TECHNOLOGY Sp. z o. o. wdraża kompleksowo rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań zarówno zasadniczych jak i minimalnych, poprzez wykonywanie modyfikacji maszyn w zakresie zabezpieczeń mechanicznych oraz modernizacji układów sterowania. Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa maszyn pozwala na zaoferowanie naszym klientom: ~ Dostosowanie starych maszyn do wymagań minimalnych w zakresie ... dodano: 14 września 2020 czytano: 3895 razy dalej 
 • BEZPIECZEŃSTWO MASZYN - DOSTOSOWANIE MASZYN DO WYMOGÓW Firma MICHNIEWSKI SAFETY TECHNOLOGY Sp. z o. o. wdraża kompleksowo rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań zarówno zasadniczych jak i minimalnych, poprzez wykonywanie modyfikacji maszyn w zakresie zabezpieczeń mechanicznych oraz modernizacji układów sterowania. Po otrzymaniu szczegółowej dokumentacji z wytycznymi dotyczącymi niespełnienia wymagań minimalnych bądź zasadniczych kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić dostosowanie fizyczne maszyny, ... dodano: 14 września 2020 czytano: 2388 razy dalej 
 • Pomiary temperatury za pomocą kamery termowizyjnej Pomiary termowizyjne przeprowadzamy zarówno dla urządzeń jak i procesów przemysłowych. Pomiary termowizyjne polegają na pomiarze natężenia promieniowania cieplnego, które jest emitowane przez wszystkie ciała o temperaturze wyższej od temperatury 0 K (-273,15°C). Zasada działania kamery termowizyjnej opiera się na zjawisku niewidzialnego promieniowania podczerwonego. Każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego jest źródłem ... dodano: 14 września 2020 czytano: 2586 razy dalej 
 • ENERGETYKA - Instrukcje energetyczne dla urządzeń energetycznych - inteligentne liczniki energii elektrycznej dodano: 14 września 2020 czytano: 1457 razy dalej 
 • Pomiar pętli zwarcia Skuteczną i najczęściej stosowaną metodą ochrony przeciwporażeniowej jest ochrona przed dotykiem pośrednim w obwodach wyposażonych w zabezpieczenia nadmiarowoprądowe. Metoda ta polega na samoczynnym wyłączeniu zasilania w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia dotykowego na dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych. Elementy przewodzące urządzenia są połączone z przewodem ochronnym sieci. W momencie pojawienia się na nich niebezpiecznego ... dodano: 14 września 2020 czytano: 2974 razy dalej 
 • BADANIA I POMIARY - Pomiary czasu zatrzymania maszyn wg: PN EN ISO 13855 (Pomiary dobiegu) - Pomiary instalacji elektrycznych wg: PN EN 3434 (Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, rezystancja izolacji i inne) - Pomiary instalacji odgromowych wg: PN EN 3434 - Pomiary instalacji elektrycznej maszyn wg: PN EN 60204 (Rezystancja izolacji silników i transformatorów, ciągłość przewodów ochronnych PE lub PEN - Pomiary wytrzymałości konstrukcji maszyn - Pomiary nośności ... dodano: 14 września 2020 czytano: 2139 razy dalej 
 • OCENA ZGODNOŚCI MASZYN CELEM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ MINIMALNYCH PODSTAWA PRAWNA Wymagania minimalne zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami), wdrażającym do prawa Polskiego dyrektywę narzędziową 2009/104/WE. Celem przeprowadzenia oceny zgodności jest ustalenie czy badany obiekt spełnia wymagania ... dodano: 14 września 2020 czytano: 4960 razy dalej 
 • O nas Specjalizujemy w kompleksowym wykonywaniu instalacji systemów geotermalnych opartych na pionowych odwiertach pod dolne źródło gruntowych pomp ciepła – otworowych wymiennikach ciepła. W tym celu korzystamy z nowoczesnego urządzenia – wiertnicy pionowej firmy Beretta GT52 przystosowanej zarówno do wiercenia obrotowego na płuczkę jak i do metody DTH (młotka wgłębnego) co pozwala nam na przewiercenie się przez każdy rodzaj warstw geologicznych w celu ... dodano: 14 września 2020 czytano: 714 razy dalej 
 • BADANIA I POMIARY W ramach współpracy oferujemy szereg pomiarów oraz badań: Pomiary czasu zatrzymania maszyn (badania dobiegometryczne) Pomiary wytrzymałościowe konstrukcji maszyn Badania wytrzymałościowe regałów magazynowych Pomiary i detekcja nieszczelności sieci gazowych za pomocą ultradźwięków Pomiary strat w instalacjach sprężonego powietrza i detekcja nieszczelności Pomiary instalacji elektrycznej - rezystancja izolacji, skuteczność ochrony ... dodano: 14 września 2020 czytano: 4334 razy dalej 
 • Pomiar rezystancji izolacji Systematyczne wykonywanie badań jest niezbędne w celu wykrycia pogarszającego się stanu izolacji i jest stałym elementem prac kontrolno-pomiarowych. Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Dobra izolacja to obok innych środków ochrony również gwarancja ochrony przed dotykiem bezpośrednim.   W przypadku pomiarów urządzeń przemysłowych oprócz aktualnego ... dodano: 14 września 2020 czytano: 2893 razy dalej 
 • INSTRUKCJE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, wydane przez Ministerstwo Energii w dniu 28 sierpnia 2019 r., wprowadza modyfikacje  dotychczas obowiązującego Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. Zmiany  wejdą w życie 26 marca 2020 r. Instrukcje eksploatacyjne dla urządzeń energetycznych są wymagane dla pracodawców w myśl Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy ... dodano: 14 września 2020 czytano: 5325 razy dalej 
 • OCENA ZGODNOŚCI MASZYN CELEM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZASADNICZYCH PODSTAWA PRAWNA Wymagania zasadnicze zostały zawarte w rozporządzeniu  Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późniejszymi zmianami), wdrażającym do prawa Polskiego dyrektywę 2006/42/WE Celem przeprowadzenia oceny zgodności jest ustalenie czy badany obiekt spełnia wymagania dyrektyw nowego podejścia, co jest konieczne do oznaczenia obiektu znakiem CE i wystawieniem deklaracji ... dodano: 14 września 2020 czytano: 3090 razy dalej 
 • Zakres usług Zależy nam przede wszystkim na zadowoleniu i komforcie klienta, dlatego też w zakres naszych usług wchodzi całościowe zadbanie o cały proces instalacyjny gruntowej pompy ciepła. Nasze usługi to: - Projekt techniczny/wykonawczy, który jest wykonany przez doświadczonego projektanta instalacji sanitarnych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, który może zostać dołączony do dokumentacji budowlanej wymaganej przy budowie danej inwestycji. - Dobór ... dodano: 14 września 2020 czytano: 739 razy dalej 
 • Badania EMC Kompatybilność elektromagnetyczna (ang. ElectroMagnetic Compatibility- EA-fC)-zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku. Oznacza to spełnienie trzech kryteriów: urządzenie (system) nie powoduje zakłóceń w pracy innych urządzeń ... dodano: 14 września 2020 czytano: 2624 razy dalej 
 • OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO PODSTAWA PRAWNA Sporządzenie Oceny Ryzyka Zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy i jest ona podstawą dokumentacji BHP w każdym zakładzie pracy, do tego najchętniej kontrolowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Ryzyko zawodowe to nic innego, jak ocena prawdopodobieństwa pojawienia się wypadków na danym stanowisku pracy, związanymi z nieprawidłowymi warunkami środowiska pracy lub niewłaściwym sposobem wykonywania określonych czynności zawodowych. ... dodano: 14 września 2020 czytano: 1773 razy dalej 
 • OCENA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO DYREKTYWY EMC Kompatybilność elektromagnetyczna (ang. ElectroMagnetic Compatibility- EA-fC) - zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku. Oznacza to spełnienie trzech kryteriów: urządzenie (system) nie powoduje zakłóceń w pracy innych urządzeń ... dodano: 14 września 2020 czytano: 1719 razy dalej 
 • Odwierty   PSpecjalizujemy w kompleksowym wykonywaniu instalacji systemów geotermalnych opartych na pionowych odwiertach pod dolne źródło gruntowych pomp ciepła – otworowych wymiennikach ciepła. W tym celu korzystamy z nowoczesnego urządzenia – wiertnicy pionowej firmy Beretta GT52 przystosowanej zarówno do wiercenia obrotowego na płuczkę jak i do metody DTH (młotka wgłębnego) co pozwala nam na przewiercenie się przez każdy rodzaj warstw geologicznych ... dodano: 14 września 2020 czytano: 877 razy dalej 
 • Urządzenie wiertnicze Do wykonania prac wiertniczych wykorzystujemy nową – wyprodukowaną w 2022 roku wiertnicę firmy Beretta model GT-52 stworzonej do radzenia sobie z każdymi warunkami geologicznymi. Ma ona możliwość wiercenia zarówno na sucho przy wykorzystaniu sprężonego powietrza jak i metodą obrotową na płuczkę. Optymalna głębokość wiercenia z pompą płuczkową  to 100-180 metrów. Praca maszyny charakteryzuje się niezawodnością docenianą przez wielu doświadczonych ... dodano: 14 września 2020 czytano: 646 razy dalej 
 • Galeria dodano: 14 września 2020 czytano: 12991 razy dalej 
 • Pomiary hałasu Badania i pomiary szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego, występującego w postaci: hałasu, hałasu ultradźwiękowego, drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne lub drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka wykonuje się: 1) co najmniej raz na dwa lata – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia ... dodano: 14 września 2020 czytano: 2464 razy dalej 
 • OCENA ZGODNOŚCI MASZYN W RAMACH DYREKTYWY ATEX - OCENA ZAGROŻENIA ... PODSTAWA PRAWNA Unormowania prawne w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników zatrudnionych w miejscach zagrożonych wybuchem określa Dyrektywa 99/92/WE z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników potencjalnie narażonych na ryzyko spowodowane atmosferami wybuchowymi Polskie przepisy wprowadzające dyrektywę ATEX. W Polsce wytyczne dyrektywy 99/92/WE wprowadzają ... dodano: 14 września 2020 czytano: 1866 razy dalej 
 • OCENA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO DYREKTYWY LVD PODSTAWA PRAWNA - Spełnienie wymagań prawnych                Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego Zgodnie z Kodeksem pracy art. 215, art 216, art 217 Zgodnie z Kodeksem karnym art. 220 Zgodnie z DYREKTYWĄ LVD 2014/35/UE, która została sporządzona w Strasburgu dnia 26 lutego 2014 r. a wprowadzona  wchodzi w życie 20 ... dodano: 14 września 2020 czytano: 1850 razy dalej 
 • Dlaczego gruntowe pompy ciepła? W dzisiejszych czasach bardzo istotną kwestią jest niezależność energetyczna, która nie jest uzależniona od paliw kopalnych takich jak ropa naftowa czy też gaz ziemny. Niezależność, która oprócz dużo mniejszych w porównaniu do kotła gazowego czy też węglowego kosztów eksploatacyjnych niesie ze sobą kolejne korzyści w postaci nieemisyjnej pracy. W tym celu wykorzystuje się odnawialne źródła energii, spośród których ... dodano: 14 września 2020 czytano: 650 razy dalej 
 • Kontakt Siedziba: ul. Warszawska 40/2A 40-008 Katowice NIP: 954-27-75-363 Oddział: ul. Okólna 10 42-400 Zawiercie        kom: 602 489 785    e-mail: biuro@m-s-t.pl   dodano: 14 września 2020 czytano: 23572 razy dalej 
 • Pomiary oświetlenia Ofertę pomiarów oświetlenia kierujemy do firm, instytucji, biur, szkół, itp., które mocą Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 28 września 1997 roku, paragraf 26, ust. 2, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zobowiązane są do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Pomiary oświetlenia powinny być wykonane zawsze przed oddaniem pomieszczeń do użytku w celu ... dodano: 14 września 2020 czytano: 1755 razy dalej 
 • SZKOLENIA ZAMKNIĘTE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA MASZYN OFERTA SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA MASZYN   Ze względu na różny poziom wiedzy firm i pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo maszyn proponujemy szkolenie w którym Państwo sami dobieracie program szkolenia, który was interesuje. Często pracownicy naszych klientów uczestniczyli wcześniej w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa maszyn i niekoniecznie chcą powielać po raz kolejny wiedzę, którą już posiadają, stąd ... dodano: 14 września 2020 czytano: 2017 razy dalej 
 • Kontakt odwierty Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.   Patryk Leśniak 503-735-917 patryk.lesniak@m-s-t.pl Paweł Michniewski  602-489-785 pawel.michniewski@m-s-t.pl dodano: 14 września 2020 czytano: 1502 razy dalej 

MST sp. z o.o.
ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 602489785
e-mail: biuro@m-s-t.pl

 • 20130809_201614
 • 20130809_201550
 • 20130809_201521
 • 20130809_201446
 • 20130809_201418
M-S-T to firma specjalizująca się w branży doradczej, projektowej i wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa maszyn, badania dobiegometryczne, badania wytrzymałościowe, ocena zgodności, instrukcje energetyczne
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna