Zapewniamy
 • profesjonalizm
 • solidność
 • terminowość
 • podejście
 • jakość
Ciekawostki
 • Obecnie w Polsce pracujemy z flagowymi firmami globalnymi z branży motoryzacyjnej, przemysłu drzewnego, przemysłu spożywczego i wielu innych. Praktycznie na terenie każdej strefy ekonomicznej w Polsce pracują modernizowane przez nas maszyny.dalej 

Tagi

Strona główna » Tagi

wielkość tekstu: A | A | A

 • Oceniamy zgodność maszyn Zagadnienie bezpieczeństwa maszyn powinno w każdej firmie znajdować się na pierwszym miejscu ponieważ powiązane jest ono również z bezpośrednim bezpieczeństwem pracowników. Poprzez zapewnianie bezpieczeństwa maszyn oferujemy ocenę zgodności maszyn z wymaganiami minimalnymi pod kątem norm zharmonizowanych, podczas której sprawdzamy poprawność zastosowanych ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 884 razy dalej 
 • Nasza specjalność BHP W zakresie wykonywania zadań BHP, zgodnie Z art. 23711 Kodeksu pracy oraz przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 109/97 z późn. zm. (Dz. U. 2004, nr 246, poz.2468.) wykonujemy:   - sporządzanie rocznych okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. - dokonywanie ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 785 razy dalej 
 • Witamy na naszej stronie internetowej! Michniewski Safety Technology sp. z o.o. to firma specjalizująca się w branży doradczej, projektowej i wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa maszyn. 20-letnie doświadczenie pozwala nam być jednym z liderów tej branży w Polsce. Nasze usługi coraz częściej są wybierane przez kontrahentów z całej Europy. Z naszego doświadczenia, korzystają również producenci ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 904 razy dalej 
 • O FIRMIE MST to firma specjalizująca się w branży doradczej, projektowej i wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa maszyn. 20-letnie doświadczenie pozwala nam być jednym z liderów tej branży w Polsce. Nasze usługi coraz częściej są wybierane przez kontrahentów z całej Europy. Z naszego doświadczenia, korzystają również producenci maszyn w krajach azjatyckich. Firma obecnie zatrudnia kilkadziesiąt specjalistów z zakresu bezpieczeństwa maszym, automatyki, ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 3109 razy dalej 
 • OFERTA OCENA ZGODNOŚCI MASZYN - Audyty w zakresie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn. - Audyty w zakresie wymagań zasadniczych określonych w dyrektywie maszynowej dla w celu uzyskania znaku CE - Audyty w zakresie wymagań dyrektywy LVD dla wyposaenia elektrycznego - Badania w zakresie dyrektywy EMC - Szkolenia zamknięte w zakresie bezpieczeństwa maszyn. OCENA ZGODNOŚCI MASZYN W RAMACH DYREKTYWY ATEX - Ocena zgodności w zakresie dyrektywy ATEX - Ocena ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 2542 razy dalej 
 • OCENA ZGODNOŚCI MASZYN OCENA ZGODNOŚCI MASZYN W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA - Audyty w zakresie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn. - Audyty w zakresie wymagań zasadniczych określonych w dyrektywie maszynowej dla w celu uzyskania znaku CE - Audyty w zakresie wymagań dyrektywy LVD dla wyposaenia elektrycznego - Badania w zakresie dyrektywy EMC - Szkolenia zamknięte w zakresie bezpieczeństwa maszyn.   OCENA ZGODNOŚCI MASZYN W RAMACH DYREKTYWY ATEX - Ocena zgodności w ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 1825 razy dalej 
 • MODERNIZACJA MASZYN                                    dodano: 19 maja 2017 czytano: 1929 razy dalej 
 • ENERGETYKA - Instrukcje energetyczne dla urządzeń energetycznych - inteligentne liczniki energii elektrycznej dodano: 19 maja 2017 czytano: 1339 razy dalej 
 • BADANIA I POMIARY - Pomiary czasu zatrzymania maszyn wg: PN EN ISO 13855 (Pomiary dobiegu) - Pomiary instalacji elektrycznych wg: PN EN 3434 (Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, rezystancja izolacji i inne) - Pomiary instalacji odgromowych wg: PN EN 3434 - Pomiary instalacji elektrycznej maszyn wg: PN EN 60204 (Rezystancja izolacji silników i transformatorów, ciągłość przewodów ochronnych PE lub PEN - Pomiary wytrzymałości konstrukcji maszyn - Pomiary nośności ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 2025 razy dalej 
 • Pomiary elektryczne     Dokonujemy pomiaru napięcia za pomocą detektora napięcia oraz wskaźnika zgodności faz. Próbnik napięcia pozwala zarówno na szybką weryfikację obecności napięcia AC na każdym typie instalacji elektrycznej (gniazdka, przewody, bezpieczniki, tablice rozdzielcze, etc.) poprzez bezpośredni kontakt lub bez kontaktu a także do wykonywania wskazania kolejności faz oraz testu zgodności trójfazowych instalacji, detektor ten potrafi wykazać nawet czy ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 1300 razy dalej 
 • Badania dobiegometryczne    Zgodnie z wymaganiami unijnymi, każda firma użytkująca urządzenia przemysłowe z zainstalowanymi systemami bezpieczeństwa pracy, jest zobligowana do okresowej kontroli tych systemów. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom oferujemy możliwość przebadania ich poprawności działania.      Nasze urządzenie pomiarowe do badania czasów reakcji układów bezpieczeństwa jest w zgodności z normą EN-ISO13855, EN12622  oraz wytycznymi ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 1427 razy dalej 
 • Pomiar nieszczelności instalacji gazowych Najnowsza ultradźwiękowa technologia detekcji nieszczelności wspomagana kamerą umożliwia łatwą, szybką i efektywną lokalizację wycieków. Nie ma znaczenia jaki gaz znajduje się w instalacji. Możemy wykrywać wycieki sprężonego powietrza, azotu, helu, argonu, tlenu, mieszanek spawalniczych acetylenu, gazu ziemnego (metanu), gazu płynnego (propanu-butanu), freonów, czynników chłodniczych i każdego innego gazu będącego pod ciśnieniem (także pary). Działa ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 1181 razy dalej 
 • Bezpieczeństwo Maszyn - Opracowanie instrukcji obsługi Oferta skierowana jest do firm, które: - posiadają maszyny, a nie posiadają instrukcji obsługi - posiadają instrukcje maszyny nie zgodne z wymaganiami dyrektywy maszynowej - posiadają instrukcję w innym języku jak język polski Każda maszyna sprzedawana na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinna posiadać instrukcję w języku urzędowym kraju użytkowania oraz w języku kraju pochodzenia. Instrukcje powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje dla ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 1135 razy dalej 
 • Badania wytrzymałości regałów Celem badania jest oszacowanie i obliczenie nośności regału magazynowego Zgodnie art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 2450 razy dalej 
 • Badania dodano: 19 maja 2017 czytano: 1919 razy dalej 
 • Bezpieczeństwo Maszyn - Dostosowanie maszyn do wymogów    Po otrzymaniu szczegółowej dokumentacji z wytycznymi dotyczącymi niespełnienia wymagań minimalnych bądź zasadniczych kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić dostosowanie fizyczne maszyny, zgodnie ze sporządzonym raportem. Jesteśmy w stanie podjąć się modernizacji praktycznie każdej maszyny. Zapewniamy wdrażanie profesjonalnych systemów bezpieczeństwa do maszyn, korzystając jedynie ze sprawdzonych, niezawodnych produktów dostarczanych ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 1276 razy dalej 
 • Pomiary temperatury za pomocą kamery termowizyjnej     Pomiary termowizyjne przeprowadzamy zarówno dla urządzeń jak i procesów przemysłowych. Pomiary termowizyjne polegają na pomiarze natężenia promieniowania cieplnego, które jest emitowane przez wszystkie ciała o temperaturze wyższej od temperatury 0 K (-273,15°C).     Zasada działania kamery termowizyjnej opiera się na zjawisku niewidzialnego promieniowania podczerwonego. Każde ciało o temperaturze wyższej od zera ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 1239 razy dalej 
 • Pomiar pętli zwarcia Skuteczną i najczęściej stosowaną metodą ochrony przeciwporażeniowej jest ochrona przed dotykiem pośrednim w obwodach wyposażonych w zabezpieczenia nadmiarowoprądowe. Metoda ta polega na samoczynnym wyłączeniu zasilania w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia dotykowego na dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych. Elementy przewodzące urządzenia są połączone z przewodem ochronnym sieci. W momencie pojawienia się na nich niebezpiecznego ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 1387 razy dalej 
 • OCENA MASZYN DO WYMAGAŃ MINIMALNYCH   Zagadnienie bezpieczeństwa maszyn powinno w każdej firmie znajdować się na pierwszym miejscu ponieważ powiązane jest ono również z bezpośrednim bezpieczeństwem pracowników. Poprzez zapewnianie bezpieczeństwa maszyn oferujemy ocenę zgodności maszyn z wymaganiami minimalnymi pod kątem norm zharmonizowanych, podczas której sprawdzamy poprawność zastosowanych zabezpieczeń, weryfikujemy posiadaną przez klienta dokumentację, a następnie sporządzamy ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 2834 razy dalej 
 • Galeria dodano: 19 maja 2017 czytano: 6076 razy dalej 
 • Pomiar rezystancji izolacji Systematyczne wykonywanie badań jest niezbędne w celu wykrycia pogarszającego się stanu izolacji i jest stałym elementem prac kontrolno-pomiarowych. Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Dobra izolacja to obok innych środków ochrony również gwarancja ochrony przed dotykiem bezpośrednim.   W przypadku pomiarów urządzeń przemysłowych oprócz aktualnego ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 1307 razy dalej 
 • Instrukcja Energetyczna     Instrukcja eksploatacji jest to instrukcja określająca procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych dla bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniach technicznych (np. urządzeniach elektroenergetycznych). Instrukcję tą opracowuje się na podstawie przepisów oraz dokumentacji producenta. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku (poz. 492) określono co ma znajdować się w dokumentacji: - charakterystykę urządzeń ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 1344 razy dalej 
 • OCENA MASZYN DO DYREKTYWY MASZYNOWEJ CE                                                                         Zagadnienie bezpieczeństwa maszyn powinno w każdej firmie znajdować ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 1653 razy dalej 
 • Badania EMC Kompatybilność elektromagnetyczna (ang. ElectroMagnetic Compatibility- EA-fC)-zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku. Oznacza to spełnienie trzech kryteriów: -  urządzenie (system) nie powoduje zakłóceń w pracy innych urządzeń (systemów), - ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 1271 razy dalej 
 • Ocena Ryzyka Zawodowego Sporządzenie Oceny Ryzyka Zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy i jest ona podstawą dokumentacji BHP w każdym zakładzie pracy, do tego najchętniej kontrolowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Ryzyko zawodowe to nic innego, jak ocena prawdopodobieństwa pojawienia się wypadków na danym stanowisku pracy, związanymi z nieprawidłowymi warunkami środowiska pracy lub niewłaściwym sposobem wykonywania określonych czynności zawodowych. Następstwem mogą być urazy, ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 829 razy dalej 
 • OCENA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO DYREKTYWY EMC                                                                                Kompatybilność ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 858 razy dalej 
 • Kontakt Siedziba: ul. Warszawska 40/2A 40-008 Katowice NIP: 954-27-75-363 Oddział: ul. Okólna 10 42-400 Zawiercie        kom: 602 489 785    e-mail: biuro@m-s-t.pl   dodano: 19 maja 2017 czytano: 7449 razy dalej 
 • Pomiary hałasu Badania i pomiary szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego, występującego w postaci: hałasu, hałasu ultradźwiękowego, drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne lub drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka wykonuje się: 1) co najmniej raz na dwa lata – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 1094 razy dalej 
 • Ocena zagrożenia wybuchem     Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem oraz ocena zagrożenia wybuchem. Specjalizujemy się w zagadnieniu jakim jest rozwiązywanie trudnych problemów związanych z procesami technologicznymi, w których występują pyły, włókna, gazy lub pary mogące tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Wiemy jak wykorzystać unikalne osiągnięcia polskich naukowców.     Zgodnie z wymogami prawa skierowanymi do podmiotów ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 860 razy dalej 
 • OCENA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO DYREKTYWY LVD                                                                                    ZAKRES USŁUGI: Wykonujemy profesjonalny audyt zakończony raportem z oceny zgodności z DYREKTYWĄ LVD 2014/35/UE, która została sporządzona w Strasburgu dnia 26 lutego 2014 r. a ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 906 razy dalej 
 • Pomiary oświetlenia Ofertę pomiarów oświetlenia kierujemy do firm, instytucji, biur, szkół, itp., które mocą Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 28 września 1997 roku, paragraf 26, ust. 2, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zobowiązane są do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Pomiary oświetlenia powinny być wykonane zawsze przed oddaniem pomieszczeń do użytku w celu ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 900 razy dalej 
 • SZKOLENIA ZAMKNIĘTE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA MASZYN OFERTA SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA MASZYN   Ze względu na różny poziom wiedzy firm i pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo maszyn proponujemy szkolenie w którym Państwo sami dobieracie program szkolenia, który was interesuje. Często pracownicy naszych klientów uczestniczyli wcześniej w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa maszyn i niekoniecznie chcą powielać po raz kolejny wiedzę, którą już posiadają, stąd ... dodano: 19 maja 2017 czytano: 1038 razy dalej 

MST sp. z o.o.
ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 602489785
e-mail: biuro@m-s-t.pl

 • 20130809_201614
 • 20130809_201550
 • 20130809_201521
 • 20130809_201446
 • 20130809_201418
M-S-T to firma specjalizująca się w branży doradczej, projektowej i wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa maszyn.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna