Zapewniamy
 • profesjonalizm
 • solidność
 • terminowość
 • podejście
 • jakość
Ciekawostki
 • Obecnie w Polsce pracujemy z flagowymi firmami globalnymi z branży motoryzacyjnej, przemysłu drzewnego, przemysłu spożywczego i wielu innych. Praktycznie na terenie każdej strefy ekonomicznej w Polsce pracują modernizowane przez nas maszyny.dalej 

OCENA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO DYREKTYWY EMC

Strona główna » OCENA ZGODNOŚCI MASZYN » OCENA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO DYREKTYWY EMC

wielkość tekstu: A | A | A

                                                                              

Kompatybilność elektromagnetyczna (ang. ElectroMagnetic Compatibility- EA-fC)-zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku.

Oznacza to spełnienie trzech kryteriów:
-  urządzenie (system) nie powoduje zakłóceń w pracy innych urządzeń (systemów),
-  urządzenie (system) nie jest wrażliwe na zakłócenia emitowane przez inne urządzenia (systemy),
-  urządzenie (system) nie powoduje zakłóceń w swojej pracy.

Środowisko elektromagnetyczne jest to miejsce użytkowania urządzenia określone poziomem i charakterem zaburzeń pochodzących od ich źródeł. Źródłami tymi mogą być obiekty emitujące fale elektromagnetyczne celowo (np. radiolokacyjne, telewizyjne lub ) lub przypadkowo (np. urządzenia AGD).

W ramach kompatybilności elektromagnetycznej rozróżnia się pojęcia emisji zaburzeń i odporności na zaburzenia. Każde pracujące urządzenie elektryczne czy elektroniczne jest źródłem tych zaburzeń o różnych poziomach i charakterze.

Badania kompatybilności elektromagnetycznej są niezbędne do:

-  legalnego oznaczania produktu znakiem CE i sprzedaży w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej urządzeń elektronicznych,
-  sporządzenia deklaracji zgodności z dyrektywą 2004/108/EEC,
-  poprawy jakości i niezawodności urządzeń.                         

ZAKRES USŁUGI: Wykonujemy profesjonalny audyt zakończony raportem z oceny zgodności z DYREKTYWĄ EMC 2014/30/UE, z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie  harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej

Ocena jest wykonywana na podstawie norm zharmonizowanych, oraz w oparciu o badania inżynierskie EMC, oraz badania akredytowane. Współpracujemy z kilkoma laboratoriami.

 

 Na podstawie raportu klient ma pełną świadomość w jakim stopniu maszyna spełnia wymagania prawne w zakresie wymagań zasadniczych dla maszyn.

CEL: Spełnienie wymagań prawnych.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego

- Zgodnie z Kodeksem pracy art. 215, art 216, art 217

- Zgodnie z Kodeksem karnym art. 220

 PRZEBIEG AUDYTU:

- po wysłaniu zamówienia klient kompletuje wszelką dostępną dokumentację do urządzeń, którą posiada. Dokumenty, które posiada w wersji papierowej skanuje do jednego katalogu i udostępnia wraz z dokumentami elektronicznymi zespołowi audytującemu w dniach audytu lub wcześniej wysyła poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez udostępnienie w chmurze danych,

- użytkownik umożliwia oględziny

DOKUMENTACJA: Raport z oceny z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego

Raport zawiera informacje w jakim stopniu wyposażenie elektryczne spełnia wymagania prawne. W raporcie wskazujemy również niezgodności z wymaganiami prawnymi wraz z propozycjami, które naszym zdaniem w najbardziej korzystny sposób spełnią te wymagania.

Po przesłaniu raportu zapewniamy nieodpłatne konsultacje i pomoc zdalną w realizacji zaleceń, ewentualnie chętnie sami wykonamy wszystkie konieczne modyfikacje po akceptacji osobnej wyceny, harmonogramu i koncepcji projektowej przez klienta.

Projekt deklaracji zgodności WE potwierdzająca spełnienie wymagań zasadniczych, co pozwala na oznaczenie maszyny znakiem CE

 

WERYFIKACJA POWYKONANIU ZALECEŃ: Jest to usługa dodatkowo płatna i ma następujący przebieg:

1. Przygotowanie i wysłanie przez klienta zdjęć i schematów potwierdzających realizację zaleceń z raportu.

2. Ponowny audyt

MST sp. z o.o.
ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 602489785
e-mail: biuro@m-s-t.pl

 • 20130809_201614
 • 20130809_201550
 • 20130809_201521
 • 20130809_201446
 • 20130809_201418
M-S-T to firma specjalizująca się w branży doradczej, projektowej i wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa maszyn.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna