Zapewniamy
 • Wysoką jakość usług
 • Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne
 • Profesjonalizm
 • Solidną i kompleksową obsługę
 • Indywidualne podejście do każdego klienta
Ciekawostki
 • Praktycznie na terenie każdej strefy ekonomicznej w Polsce pracują modernizowane przez nas maszyny.dalej 
 • Oprócz oferowanego zakresu usług zajmujemy się również produkcją oraz sprzedażą inteligentnych liczników energetycznych.dalej 
 • Z chęcią angażujemy się do trudnych zagadnień i wyzwań, których inni nawet się nie podejmują.dalej 

OCENA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO DYREKTYWY EMC

Strona główna » OCENA ZGODNOŚCI MASZYN » OCENA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO DYREKTYWY EMC

wielkość tekstu: A | A | A

Kompatybilność elektromagnetyczna (ang. ElectroMagnetic Compatibility- EA-fC) - zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku.

Oznacza to spełnienie trzech kryteriów:

 1. urządzenie (system) nie powoduje zakłóceń w pracy innych urządzeń (systemów),
 2. urządzenie (system) nie jest wrażliwe na zakłócenia emitowane przez inne urządzenia (systemy),
 3. urządzenie (system) nie powoduje zakłóceń w swojej pracy.

 

Zjawiska związane z EMC (kompatybilnością elektromagnetyczną) powodują zakłócenia w maszynach i instalacjach, poczynając od sporadycznych usterek, kończąc na awariach, a nawet niszczeniu urządzeń i jednostek.

Warunek wstępny stwierdza, że emisje zakłóceń elektromagnetycznych (poziom emisji) i odporność na zakłócenia muszą być wzajemnie skoordynowane. Poziomy emisji i odporność są regulowane globalnie przez normy, dyrektywy i prawodawstwo.

 

PODSTAWA PRAWNA Spełnienie wymagań prawnych

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
 • Zgodnie z Kodeksem pracy art. 215, art 216, art 217
 • Zgodnie z Kodeksem karnym art. 220
 • Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 2014/30/UE), zwana dyrektywą EMC dotyczy aparatury rozumianej jako każde gotowe urządzenie lub ich kombinacje udostępnione na rynku jako pojedyncze jednostki funkcjonalne przeznaczone dla użytkownika końcowego i które mogą wytwarzać zaburzenia elektromagnetyczne, lub na których działanie takie zaburzenia mogą mieć wpływ. Dyrektywa 2014/30/UE ( dyrektywa EMC ) dotyczy także instalacji stacjonarnych rozumianych jako szczególną kombinację kilku rodzajów aparatury oraz, w stosownych przypadkach, innych urządzeń, które są montowane, instalowane i których przeznaczeniem jest stałe użytkowanie w z góry określonym miejscu.
 • Dyrektywa LVD (Low Voltage electrical equipment Directive) – aktualnie, jest to dyrektywa 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 roku. Zastąpiła ona stosowaną od wielu lat dyrektywę 73/23/EWG ze zmianami z dyrektywy 93/68/EWG. Zmiana treści nowej dyrektywy dotyczy wyłącznie ujednolicenia tekstu. Dyrektywę wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U. nr 155, poz. 1089), obowiązującym od dnia 11 września 2007 roku. Dyrektywa LVD dotyczy każdego sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku przy napięciu w zakresie pomiędzy 50 V i 1000 V prądu przemiennego lub pomiędzy 75 V i 1500 V prądu stałego, z wyłączeniem sprzętu i zjawisk wymienionych w dyrektywie (na ogół będących przedmiotem innych dyrektyw).

 

                 

W zakresie oceny wyposażenia elektrycznego w ramach współpracy oferujemy:

 • Wykonujemy profesjonalny audyt zakończony raportem z oceny zgodności z DYREKTYWĄ EMC 2014/30/UE, z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie  harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej
 • Ocena jest wykonywana na podstawie norm zharmonizowanych, oraz w oparciu o badania inżynierskie EMC, oraz badania akredytowane. Współpracujemy z kilkoma laboratoriami.

Raport z oceny z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, zawiera informacje w jakim stopniu wyposażenie elektryczne spełnia wymagania prawne. W raporcie wskazujemy również niezgodności z wymaganiami prawnymi wraz z propozycjami, które naszym zdaniem w najbardziej korzystny sposób spełnią te wymagania.

Na podstawie raportu klient ma pełną świadomość w jakim stopniu maszyna spełnia wymagania prawne w zakresie wymagań zasadniczych dla maszyn.

Po przesłaniu raportu zapewniamy nieodpłatne konsultacje i pomoc zdalną w realizacji zaleceń, ewentualnie chętnie sami wykonamy wszystkie konieczne modyfikacje po akceptacji osobnej wyceny, harmonogramu i koncepcji projektowej przez klienta.

 

 

Procedury oceny zgodności z dyrektywami LVD i EMC

Wymagania dotyczące procedury oceny zgodności, określone w dyrektywach LVD oraz EMC, sprowadzają się do tzw. wewnętrznej kontroli produkcji (jest to tzw. moduł A, w którym nie jest wymagany udział jednostki notyfikowanej). Producent jest zobowiązany do przechowywania, przez 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza wyrobu, dokumentacji technicznej, potwierdzającej zasadność pisemnie sporządzonej deklaracji zgodności i oznakowania CE.

 

Badania kompatybilności elektromagnetycznej są niezbędne do:

 • legalnego oznaczania produktu znakiem CE i sprzedaży w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej urządzeń elektronicznych,
 • sporządzenia deklaracji zgodności z dyrektywą 2014/30/UE,
 • poprawy jakości i niezawodności urządzeń.    

 

 

  

 

MST sp. z o.o.
ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 602489785
e-mail: biuro@m-s-t.pl

 • 20130809_201614
 • 20130809_201550
 • 20130809_201521
 • 20130809_201446
 • 20130809_201418
M-S-T to firma specjalizująca się w branży doradczej, projektowej i wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa maszyn, badania dobiegometryczne, badania wytrzymałościowe, ocena zgodności, instrukcje energetyczne
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna