Zapewniamy
 • Wysoką jakość usług
 • Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne
 • Profesjonalizm
 • Solidną i kompleksową obsługę
 • Indywidualne podejście do każdego klienta
Ciekawostki
 • Praktycznie na terenie każdej strefy ekonomicznej w Polsce pracują modernizowane przez nas maszyny.dalej 
 • Oprócz oferowanego zakresu usług zajmujemy się również produkcją oraz sprzedażą inteligentnych liczników energetycznych.dalej 
 • Z chęcią angażujemy się do trudnych zagadnień i wyzwań, których inni nawet się nie podejmują.dalej 

OCENA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO DYREKTYWY LVD

Strona główna » OCENA ZGODNOŚCI MASZYN » OCENA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO DYREKTYWY LVD

wielkość tekstu: A | A | A

PODSTAWA PRAWNA Spełnienie wymagań prawnych               

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
 • Zgodnie z Kodeksem pracy art. 215, art 216, art 217
 • Zgodnie z Kodeksem karnym art. 220
 • Zgodnie z DYREKTYWĄ LVD 2014/35/UE, która została sporządzona w Strasburgu dnia 26 lutego 2014 r. a wprowadzona  wchodzi w życie 20 kwietnia 2016r., po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1 000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1 500 V prądu stałego, z wyjątkiem sprzętu i zjawisk wymienionych w załączniku II do niej.

 

 

Dyrektywa 2014/35/UE przewiduje zastosowanie tylko jednej procedury oceny zgodności dla sprzętu (Moduł A – Wewnętrzna kontrola produkcji), która nie wymaga udziału jednostki notyfikowanej.

Przepisy unijne wynikające z dyrektywy LVD określają tzw. wymagania zasadnicze dla sprzętu elektrycznego. 

 

W zakresie oceny wyposażenia elektrycznego w ramach współpracy oferujemy:

 • Wykonujemy profesjonalny audyt zakończony raportem z oceny zgodności z DYREKTYWĄ LVD 2014/35/UE, która została sporządzona w Strasburgu dnia 26 lutego 2014 r. a wprowadzona  wchodzi w życie 20 kwietnia 2016r., po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.
 • Ocena jest wykonywana na podstawie norm zharmonizowanych

Raport z oceny z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, zawiera informacje w jakim stopniu wyposażenie elektryczne spełnia wymagania prawne. W raporcie wskazujemy również niezgodności z wymaganiami prawnymi wraz z propozycjami, które naszym zdaniem w najbardziej korzystny sposób spełnią te wymagania.

Po przesłaniu raportu zapewniamy nieodpłatne konsultacje i pomoc zdalną w realizacji zaleceń, ewentualnie chętnie sami wykonamy wszystkie konieczne modyfikacje po akceptacji osobnej wyceny, harmonogramu i koncepcji projektowej przez klienta.

 

 

 

MST sp. z o.o.
ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 602489785
e-mail: biuro@m-s-t.pl

 • 20130809_201614
 • 20130809_201550
 • 20130809_201521
 • 20130809_201446
 • 20130809_201418
M-S-T to firma specjalizująca się w branży doradczej, projektowej i wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa maszyn, badania dobiegometryczne, badania wytrzymałościowe, ocena zgodności, instrukcje energetyczne
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna