Zapewniamy
 • Wysoką jakość usług
 • Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne
 • Profesjonalizm
 • Solidną i kompleksową obsługę
 • Indywidualne podejście do każdego klienta
Ciekawostki
 • Praktycznie na terenie każdej strefy ekonomicznej w Polsce pracują modernizowane przez nas maszyny.dalej 
 • Oprócz oferowanego zakresu usług zajmujemy się również produkcją oraz sprzedażą inteligentnych liczników energetycznych.dalej 
 • Z chęcią angażujemy się do trudnych zagadnień i wyzwań, których inni nawet się nie podejmują.dalej 

OCENA ZGODNOŚCI MASZYN

Strona główna » OCENA ZGODNOŚCI MASZYN

wielkość tekstu: A | A | A

Dyrektywy Unii Europejskiej (w kontekście urządzeń i maszyn) są aktami prawa Unii Europejskiej, wprowadzonymi do użytku odpowiednimi rozporządzeniami ministra gospodarki. Państwa członkowskie zobligowane są do wprowadzenia (implementacji) określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie, pożądanego stanu rzeczy.

Zakres zastosowania określonych dyrektyw (czyli podleganie danego urządzenia pod dyrektywę) określa się na podstawie przeprowadzonej analizy konstrukcji (analizy ryzyka).


Ocenę zgodności maszyn przeprowadza się pod kątem spełnienia wymagań zasadniczych lub minimalnych. Urządzenia, które zgodnie z przepisami powinny zostać poddane ocenie zgodności należy rozróżnić na starą i nową maszynę, aby określić, pod które wymagania podlega dana maszyna.

 

WYMAGANIA ZASADNICZE

WYMAGANIA MINIMALNE

Maszyny
wyprodukowane / wprowadzone
po 1.05.2004

Maszyny
wyprodukowane / wprowadzone
przed 1.05.2004

DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE, która została wprowadzona przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku  w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

 

DYREKTYWA NARZĘDZIOWA 2009/104/WE wprowadzona przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn podczas pracy przez pracowników z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2002 r. nr 191, poz. 1596 Dz. U. z 2003 r. nr 178, poz. 174 


 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r.  w sprawie zasadniczych wymagań  dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228)

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., nr 191, poz.1596 z późn. zm.).

 

 

 

 

OFERTA
W ramach współpracy oferujemy: Audyty bezpieczeństwa maszyn, linii produkcyjnych (zespołu maszyn) i urządzeń; Sporządzenie kompletnej dokumentacji pozwalającej na oznakowanie maszyny znakiem CE i wystawienie Deklaracji zgodności WE, w tym: raporty z oceny ...
dalej 

MST sp. z o.o.
ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 602489785
e-mail: biuro@m-s-t.pl

 • 20130809_201614
 • 20130809_201550
 • 20130809_201521
 • 20130809_201446
 • 20130809_201418
M-S-T to firma specjalizująca się w branży doradczej, projektowej i wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa maszyn, badania dobiegometryczne, badania wytrzymałościowe, ocena zgodności, instrukcje energetyczne
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna