Zapewniamy
 • profesjonalizm
 • solidność
 • terminowość
 • podejście
 • jakość
Ciekawostki
 • Obecnie w Polsce pracujemy z flagowymi firmami globalnymi z branży motoryzacyjnej, przemysłu drzewnego, przemysłu spożywczego i wielu innych. Praktycznie na terenie każdej strefy ekonomicznej w Polsce pracują modernizowane przez nas maszyny.dalej 

Nasza specjalność BHP

Strona główna » Aktualności » Nasza specjalność BHP

wielkość tekstu: A | A | A

W zakresie wykonywania zadań BHP, zgodnie Z art. 23711 Kodeksu pracy oraz przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 109/97 z późn. zm. (Dz. U. 2004, nr 246, poz.2468.) wykonujemy:

 

- sporządzanie rocznych okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

- dokonywanie regularnych przeglądów zakładu pod kątem BHP (czasookres zależy od Państwa). Po przeprowadzonej kontroli sporządzamy raport z wykazem nieprawidłowości, wykazem osób odpowiedzialnych, terminem wykonania zaleceń i dokumentacją zdjęciową.

- szkolenie okresowe pracowników, kadry kierowniczej i wystawianie dokumentu potwierdzającego odbyte szkolenie.

- sporządzanie dokumentacji powypadkowej (opracowywanie, kompletowanie, wysyłanie), sporządzanie karty wypadkowej dla GUS.

- stałej współpracy z wszystkimi wydziałami firmy

- nadzoru nad firmami zewnętrznymi pracującymi na terenie firmy w zakresie BHP.

- współpracy z kadrą kierownicza w sprawie przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.

- współudziału przy tworzeniu oraz przeglądzie i aktualizacji instrukcji BHP.

- współudziału przy tworzeniu i aktualizacji Ryzyka Zawodowego.

- konsultacji na etapie uruchamiania nowych obiektów, maszyn, instalacji.

- podejmowanie niezwłocznych czynności zapobiegawczych w sytuacjach nagłych.

- uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną i Państwowej Inspekcji pracy

- szkolenia wstępne

- przedkładania informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania występujących zagrożeń.

- nadzoru nad firmami zewnętrznymi w zakresie prawidłowości wykonania przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego,

hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z przepisami

- terminowe zgłaszanie konieczności dokonania przeglądów, udział w przeglądzie

- przeprowadzania kontroli wewnętrznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach zakładu.

- opracowywanie analiz, opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej mających na celu zapobieganie pożarom i innym miejscowym

zagrożeniem.

- udziału w odbiorach inwestycyjnych obiektów. sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych.

- przekazywania meldunków o zaistniałych pożarach, analizowanie przyczyn pożarów i ich skutków wspólnie ze służbami

technicznymi.

- analizowania stanu wyposażenia obiektów w podręczny sprzęt przeciwpożarowy.

- przeprowadzenia szkoleń wstępnych i czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników obowiązujących przepisów

przeciwpożarowych.

- uczestniczenie w kontrolach. wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną a dotyczącą sprawdzenia zabezpieczeń p.poż. na

terenie firmy.

czytano: 682 razy

autor: bhpmichniewski.pl

data dodania: 2017-05-19 15:22:58

MST sp. z o.o.
ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 67 024 56
e-mail: biuro@m-s-t.pl

 • 20130809_201614
 • 20130809_201550
 • 20130809_201521
 • 20130809_201446
 • 20130809_201418
FHU MICHNIEWSKI to firma specjalizująca się w branży doradczej, projektowej i wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa maszyn.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna